ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR – ΚΑΝΤΙΝΑ

By admin
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Υπαίθριου Bar στο #theellinikonexperiencepark. Καλές δουλειές Il Barretto !

Η κατασκευή αποτελείται από 2 χώρους διαστάσεων 2,50χ6,00m και 2,50χ4,50m. Ο χαλύβδινος φέρων οργανισμός επενδύθηκε με plywood με πλήρωση πετροβάμβακα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών και υδραυλικών είναι εντοιχισμένες με πρόβλεψη για όλες τις απατούμενες λειτουργίες και εξοπλισμό.

υπαιθρια bar

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
01

Εγκατάσταση Εξοπλισμού

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
02

Τοποθέτηση

03

Ηλεκτρολογικά

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
04

Εσωτερικές επενδύσεις

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
05

Εξωτερικό deck

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
06

Συναρμολόγηση

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR - ΚΑΝΤΙΝΑ
07

Συναρμολόγηση