Ο κορωνοϊός αντιπαθεί το ξύλο

H χρήση του ξύλου σε ευαίσθητους υγειονομικούς χώρους όπως είναι π.χ. οι χώροι των νοσοκομείων αλλά και διάφοροι άλλοι χώροι που απαιτούν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και που αναγκαστικά έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος, σύμφωνα με πρόσφατες φινλανδικές έρευνες, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των κορωνοϊών και των βακτηρίων.