Φυλάκια

Τα προκατασκευασμένο φυλάκια PADO περιλαμβάνουν:

 • Μεταλλική υποδομή
 • Υπόστρωμα δαπέδου και κάλυψη της οροφής με άκαμπτο θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης
 • Εσωτερικές επενδύσεις με plywood σημύδα στην τελική επιθυμητή απόχρωση
 • Εξωτερική επένδυση κατακόρυφων στοιχείων με αλουμίνιο στην επιθυμητή απόχρωση.
 • Πλήρωση των κατακόρυφων τυφλών στοιχείων με θερμομονωτική πολυστερίνη
 • 2 ανοιγόμενα παράθυρα pvc με διπλούς υαλοπίνακες στον χώρο εργασίας
 • 1 ανοιγόμενο παράθυρο με υαλοπίνακες ματ στο WC
 • 1 ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου
 • Προεγκατεστημένα υδραυλικά με είδη υγιεινής και σιφώνι ως σχέδιο μας
 • Προεγκατεστημένα ηλεκτρικά με φωτισμό, διακοπτικό υλικό, δίκτυο τηλεφώνου και κάμερας, προεγκατάσταση air-condition, πίνακα με ασφάλειες και γείωση
 • Κρύσταλλα ασφαλείας ή Καμπυλωμένο άθραυστο συμπαγές πολυκαρβονικό όπου απαιτείται
 • Πάγκο εργασίας ως σχέδιο μας
 • Πάτωμα pvc
 • Θυρίδα παραλαβής αντικειμένων (προαιρετικό πρόσθετο)
 • Μικρόφωνο – Μεγάφωνο επικοινωνίας (προαιρετικό πρόσθετο)

Επένδυση χαλυβδοελάσματος

Σχεδιάζουμε και παράγουμε κατά παραγγελία μεταλλικές επενδύσεις σε ειδικά μοτίβα.

Οι μεταλλικές επενδύσεις κατασκευάζονται με χαλυβδοελάσματα τα οποία διαμορφώνονται με σκοτίες στην επιθυμητή πυκνότητα και διαστάσεις. Οι σκοτίες εξασφαλίζουν με την ειδική διαμόρφωση τους, συναρμογή και στεγανότητα των εφαπτόμενων πάνελς και προσδίδουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.

Πλήρες WC

Η υδραυλική εγκατάσταση περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και είναι εντοιχισμένη χωρίς εμφανείς σωληνώσεις.

Τα είδη υγιεινής με τα παρελκόμενα εξαρτήματα τοποθετούνται και συνδέονται κατόπιν δοκιμής του συστήματος υπό πίεση.

Πάτωμα

Τα φυλάκια PADO διαθέτουν υπόστρωμα δαπέδου από πάνελ πολυουρεθάνης ώστε να εξασφαλίζεται η θερμομόνωση ακόμα και στην περίπτωση της υπερυψωμένης τοποθέτησης. Η τελική στρώση δαπέδου είναι προγυαλισμένο laminate πάχους 12mm στην επιθυμητή απόχρωση.

Κουφώματα αλουμινίου

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής στην επιθυμητή απόχρωση RAL.

Τα φυλάκια PADO διαθέτουν 2 ανοιγόμενα παράθυρα για την εξυπηρέτηση εκατέρωθεν του πάγκου εργασίας, πόρτα αλουμινίου και ανοιγόμενο παράθυρο στο WC.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος