ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ BAR – ΚΑΝΤΙΝΑ

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Υπαίθριου Bar στο #theellinikonexperiencepark. Καλές δουλειές Il Barretto ! Η κατασκευή αποτελείται από 2 χώρους διαστάσεων 2,50χ6,00m και 2,50χ4,50m. Ο χαλύβδινος φέρων οργανισμός επενδύθηκε με plywood με πλήρωση πετροβάμβακα. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών και υδραυλικών είναι εντοιχισμένες με πρόβλεψη για όλες τις απατούμενες λειτουργίες και εξοπλισμό. υπαιθρια bar 01 Εγκατάσταση Εξοπλισμού 02 Τοποθέτηση…