Φυλάκιο για την βιομηχανία Γαλακτοκομικών ΣΤ​A​ΜΟΥ

Φυλάκιο για την βιομηχανία Γαλακτοκομικών ΣΤ​A​ΜΟΥ σχεδιάστηκε, προ​-​κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από την PADO.Το φυλάκιο είναι από τα μεγαλύτερα που παράγονται 2,50χ3,75m και προσφέρει θέα και εποπτεία του χώρου σε 270°​ από την θέση του Φύλακα. Διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση με κρυφή δομημένη καλωδίωση δικτύου και κάμερες. Το πλήρως εξοπλισμένο WC 2,5m² συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης…