ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Γενικά
  1. Το www.pado.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής εταιρείας “ΠΑΝΔΟ Κατασκευές Μον.ΙΚΕ” (PADO IKE), ΑΦΜ: 800707671 – ΔΟΥ Ν. Ιωνίας  και απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις (ο “Πελάτης”).
  2. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας www.pado.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της PADO IKE, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.pado.gr. Η “ΠΑΝΔΟ Κατασκευές Μον.ΙΚΕ” (PADO IKE) είναι Ελληνική εταιρία που συμμορφώνεται με το Ελληνικό  δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών και των οδηγιών της ΕΕ.
  3. Το pado.gr έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τις αγορές από πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με την αγορά των προϊόντων που πωλούνται από το pado.gr, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο στη χώρα κατοικίας τους, συνήθως άτομα κάτω των 18 ετών. Με την αγορά ενός προϊόντος στην Ιστοσελίδα μας επιβεβαιώνετε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα και την ικανότητα να συνάψετε μια δεσμευτική συμφωνία με το pado.gr αν είστε ιδιώτης και εάν εκπροσωπείτε ένα νομικό πρόσωπο, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου και βεβαιώνετε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και να πραγματοποιείτε αγορές στον Ιστότοπο μας για λογαριασμό του νομικού προσώπου, που μας δηλώνετε ότι εκπροσωπείτε.
  4. Η PADO IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος pado.gr. Η PADO IKE αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιήσεις δεν καταλαμβάνουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη τεθεί και γίνει δεκτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
  5. Ο ιστότοπος  www.pado.gr. και όλο το περιεχόμενό του ανήκουν στην PADO IKE ή, κατά περίπτωση, στους δικαιοπαρόχους της και προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορίας. Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα, τα ονόματα προϊόντων, οι εικόνες και τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η διάταξη και οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και άλλο περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της PADO IKE /  pado.gr. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του pado.gr είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του pado.gr είναι τα εξής: Διεύθυνση: PADO 11ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση Τηλ.: 210 3004 888 Email: info@pado.gr.
 2. Συμβάσεις και παραγγελίες
  1. Για να πραγματοποιήσετε αγορά στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης για τον δικό σας λογαριασμό. Εάν εκπροσωπείτε μια νομική οντότητα, αποδέχεστε επίσης τους Όρους Χρήσης για λογαριασμό της εν λόγω νομικής οντότητας και βεβαιώνετε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποδεχθείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης και να πραγματοποιήσετε αγορές στον Ιστότοπο για λογαριασμό του εκάστοτε νομικού προσώπου. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το pado.gr σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του pado.gr.
  2. Το pado.gr δεν επεξεργάζεται παραγγελίες με τιμή παραγγελίας κάτω από 5.000 € και απορρίπτει την εντολή του Πελάτη εάν η τιμή της παραγγελίας είναι μικρότερη από το ποσό αυτό.
  3. Για να μπορέσει να κάνει αγορές στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης πρέπει να καταχωρήσει λογαριασμό πελάτη, δείτε παρακάτω παραγρ. 3. Όταν ο Πελάτης ολοκληρώσει την εγγραφή του στο My Account έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει προϊόντα που ενδιαφέρεται να αγοράσει και επίσης να αποθηκεύσει τις επιλογές του.
  4. Όταν ο Πελάτης έχει παραγγείλει, το pado.gr θα επεξεργαστεί αμέσως την εντολή του Πελάτη για να επιβεβαιώσει την παραλαβή της παραγγελίας και να ενημερώσει τον Πελάτη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται αυτόματα από το pado.gr και ότι δεν αποτελεί επιβεβαίωση παραγγελίας. Επίσης, το pado.gr θα απαντήσει έγκαιρα σε τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα του Πελάτη για αλλαγές, επεκτάσεις ή / και περιορισμούς των παραγγελιών που έχει  ήδη καταχωρήσει ο Πελάτης. Το pado.gr θα προσπαθήσει να αποδεχθεί τέτοιου είδους αιτήματα, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να το πράξει / να τα αποδεχτεί.
  5. Η συμβαση μεταξύ του Πελάτη και του pado.gr συνάπτεται/ολοκληρώνεται μόνον όταν ο Πελάτης λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το pado.gr με επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνάπτεται σύμβαση αγοράς, για την οποία ισχύουν οι παρόντες Όροι Χρήσης, έως ότου ο Πελάτης λάβει γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας από το pado.gr. Το pado.gr προσπαθεί το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη μιας παραγγελίας, να παράσχει την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Μια παραγγελία μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο εάν το pado.gr είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες για τον πελάτη.
  6. Το αντικείμενο της συμφωνίας μεταξύ των μερών είναι το προϊόν / τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Πελάτης.
 3. Λογαριασμός πελάτη και πληροφορίες
  1. Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρήσει έναν λογαριασμό πελάτη συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα, δείτε https://www.pado.gr/my-account/ . Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι κανένας άλλος εκτός του Πελάτη θα έχει την δυνατότητα  να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης του. Εάν υπάρχει υποψία ότι ένας μη εξουσιοδοτημένος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο pado.gr.
  2. Ο Πελάτης ευθύνεται για οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη. Εάν το pado.gr υποπτευθεί ότι ο λογαριασμός Πελάτη ή τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη έχουν καταστρατηγηθεί ή χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, το pado.gr δικαιούται να αναστείλει τον λογαριασμό του Πελάτη. Το pado.gr δικαιούται επίσης, για οποιονδήποτε λόγο, να παράσχει στον Πελάτη νέα στοιχεία σύνδεσης.
  3. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που εισάγει είναι σωστές και ολοκληρωμένες. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για εσφαλμένα καταχωρημένες πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες που έχει δώσει ο Πελάτης είναι εσφαλμένα καταχωρημένες, ο Πελάτης ενημερώνει αμέσως το pado.gr και παρέχει στο pado.gr ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνου ή φαξ που παρέχονται από τον Πελάτη πρέπει να είναι πάντοτε έγκυροι και προσβάσιμοι. Επιπλέον, ο Πελάτης πρέπει με ευθύνη του να εξασφαλίζει ότι η λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγο, πχ. ως αποτέλεσμα προώθησης, αναστολής ή υπερπλήρωσης του λογαριασμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Εάν ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένες πληροφορίες στο pado.gr ή έχει παραβλέψει την υποχρέωσή του να ενημερώσει το pado.gr σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 ανωτέρω, το pado.gr έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία μεταξύ των μερών με άμεση ισχύ, και να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη για τυχόν ζημία που ενδεχομένως υπέστη. Ο Πελάτης θα χρεωθεί για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την αποστολή  προϊόντων σε λάθος διεύθυνση λόγω ελλιπών ή εσφαλμένων διευθύνσεων που παρασχέθηκαν από τον Πελάτη.
 4. Προϊόντα και πληροφορίες προϊόντος
  1. Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Τέτοιες εικόνες δεν εγγυώνται την επακριβή εμφάνιση ή λειτουργία του προϊόντος. Το pado.gr διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει αζημίως οποιαδήποτε εικόνα ή τυπογραφικά σφάλματα στον ιστότοπο, π.χ. σφάλματα στην περιγραφή του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές, ανακριβείς τιμές και αναπροσαρμογές τιμών (όπως μεταβλητές τιμές από τους προμηθευτές, αλλαγή νομισμάτων) ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το προϊόν είναι σε απόθεμα. Εάν έχει παρασχεθεί λανθασμένη τιμή για ένα προϊόν που έχει παραγγείλει ο Πελάτης, το pado.gr θα ειδοποιήσει σχετικά τον Πελάτη και θα περιμένει την έγκριση της τροποποιημένης τιμής από τον Πελάτη πριν ξεκινήσει την εκτέλεση της παραγγελίας.
  2. Το pado.gr ενδέχεται να παρέχει από καιρό σε καιρό ειδικές προσφορές στον ιστότοπο του, οι οποίες να έχουν ευνοϊκότερους όρους π.χ. όσον αφορά την πληρωμή ή το κόστος μεταφοράς ή τοποθέτησης παραγγελθέντων προϊόντων. Αυτές οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τη διάρκεια της ειδικής προσφοράς και για τα συγκεκριμένα προϊόντα που παρατίθενται από το pado.gr σε σχέση με αυτά. Το pado.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή αυτές τις ειδικές προσφορές. Οποιεσδήποτε προσφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα στον ιστότοπο ισχύουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή/και έως ότου τα προϊόντα εξαντληθούν.
 5. Τιμές, αμοιβές και πληρωμή
  1. Όλες οι τιμές στην Ιστοσελίδα παρουσιάζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα τραπεζικών εμβασμάτων και τυχόν τέλη – δασμούς σε περίπτωση εξαγωγής εκτός Ελλάδος. Όταν ο Πελάτης κατοικεί σε χώρα εκτός της ΕΕ ή / και όταν τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται σε χώρα εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι φόροι και χρεώσεις.
  2. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει για την αγορά του, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.pado.gr/payments/ . Το pado.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει πάντα στον πελάτη όλες τις μεθόδους πληρωμής.
  3. Σε περίπτωση που για επιβεβαιωμένη παραγγελία του πελάτη έχει συμφωνηθεί σταδιακή πληρωμή σε συμφωνημένες ορισμένες ημερομηνίες, ο Πελάτης γίνεται υπερήμερος οφειλέτης με μόνη την παρέλευση των ημερομηνιών αυτών (ΑΚ 341), και επέρχονται αυτόματα οι νόμιμες συνέπειες εκ της υπερημερίας χωρίς δηλαδή να είναι αναγκαία η όχληση του από το pado.gr.
 6. Αποστολή και παράδοση
  1. Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν το κόστος αποστολής στην Ελλάδα, αλλά δεν περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης σε περίπτωση μεταφόρτωσης.
  2. Το pado.gr δεν είναι υπεύθυνο για κάθε κίνδυνο των προϊόντων κατά την αποστολή τους στην διεύθυνση του πελάτη. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής μας συμφωνείται η έδρα της PADO IKE.
  3. Εάν μια παραγγελία διαθέτει προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παραγωγής, η παραγγελία θα παραδοθεί στον πελάτη όταν το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας έχει παραχθεί και είναι έτοιμο για παράδοση.
  4. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο θα παραδοθεί το προϊόν,τον τύπο του προϊόντος, από το εάν το προϊόν βρίσκεται σε απόθεμα και, όταν το προϊόν κατασκευάζεται κατά παραγγελία, από το  χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η παραγωγή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παραγωγής και παράδοσης ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.pado.gr/deliveries/ .
  5. Το pado.gr θα προσπαθήσει να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα σύμφωνα με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης που αναφέρεται στον Ιστότοπο, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, εάν, κατά την ανέλεγκτη κρίση του  είναι απαραίτητο. Το pado.gr θα ενημερώνει τον Πελάτη για οποιεσδήποτε σημαντικές καθυστερήσεις και θα παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της παράδοσης.
  6. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο  παράδοσης, ο Πελάτης θα λάβει μια ειδοποίηση δηλώνοντας πότε και πού πρέπει να ανακτηθούν ή να παραληφθούν τα  συσκευασμένα προϊόντα. Ο Πελάτης θα χρεωθεί ένα τέλος αντίστοιχο με το κόστος επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών και των λοιπών φόρων και εξόδων, εφόσον η παραγγελία δεν παραληφθεί. Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα παράδοσης, το pado.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία μεταξύ των μερών με άμεση ισχύ.
  7. Το pado.gr δεν παραδίδει παραγγελθέντα προϊόντα εάν ο Πελάτης θέλει να παραδοθούν σε μια χώρα ή περιοχή όπου είναι παράνομη ή αδύνατη για το pado.gr η παράδοση (π.χ. όταν υπάρχει εμπορικό εμπάργκο), όπου υπάρχει πόλεμος, σύγκρουση ή αστάθεια οποιουδήποτε είδους. Επιπλέον, το pado.gr δεν προσφέρει παράδοση όπου οι εταιρείες παγκόσμιων εμπορευματικών μεταφορών δεν εκτελούν κανονικά.
  8. Το pado.gr δεν χρειάζεται να δηλώνει τον λόγο για τον οποίο αρνείται να παραδώσει τα προϊόντα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, αυτό καθορίζεται από την αποκλειστική κρίση του pado.gr. Εάν το pado.gr ασκήσει το δικαίωμά του να αρνηθεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα,ακυρώνεται αυτόματα ολόκληρη ή μέρος της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των μερών. Οποιεσδήποτε πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη για προϊόντα που δεν θα παραδοθούν από το pado.gr σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να επιστραφούν από το pado.gr στον Πελάτη σε 10 ημέρες από την γνωστοποίηση της άρνησης.
 7. Δικαίωμα υπαναχώρησης
  1. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή,  θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.
  2. Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης:
   Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.
   Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.
   Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης, εκτός και αν αφορά αγορά που πραγματοποιήσατε έπειτα από δική μας πρόταση.
  3. Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας, εφόσον έχουν αποσφραγιστεί,  κλπ
  4. Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος: Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Στις παραπάνω περιπτώσεις εκτός της Υπαναχώρησης, η όποια αντικατάσταση ή πίστωση θα γίνεται αφού ελεγχθεί το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο ότι υπόκειται σε διαδικασία αντικατάστασης ή πίστωσης σύμφωνα με τα παραπάνω.
  5. Δήλωση Υπαναχώρησης: Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αρκεί να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την Εταιρία μας. Τα περισσότερα προϊόντα του pado.gr κατασκευάζονται σαφώς εξατομικευμένα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή είναι σαφώς εξατομικευμένο και ένα προϊόν το οποίο μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση του, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένο με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση παραγγελίας ενός προϊόντος για το οποίο δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα λάβει σαφείς πληροφορίες σχετικά.
  6. Το pado.gr θα επιστρέψει το τίμημα των αγορών του Πελάτη  το αργότερο εντός 40 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το pado.gr έλαβε την κοινοποίησή σας αναφέροντας ότι θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης. Ωστόσο, το pado.gr θα καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων έως ότου το pado.gr λάβει το προϊόν ή ο Πελάτης έχει αποδείξει ότι το προϊόν έχει επιστραφεί. Η επιστροφή του ποσού θα γίνει στον Πελάτη με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο Πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά ή υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην επιστροφή αυτή. Το pado.gr δεν θα επιστρέψει στον Πελάτη το πλήρες κόστος για τα έξοδα αποστολής, αν ο Πελάτης έχει επιλέξει ρητώς ένα συγκεκριμένο είδος παράδοσης (για παράδειγμα, γρήγορη παράδοση),. Στην περίπτωση αυτή, το pado.gr θα επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που αντιστοιχεί στον κοινό και γενικά αποδεκτό τύπο παράδοσης.
 8. Εγγύηση και παράπονα
  1. Η Εγγύηση για τα προϊόντα καλύπτει μόνο τα αρχικά ελαττώματα κατασκευής και κατά συνέπεια αν προκύψουν ελαττώματα μετά από παρέμβαση του Πελάτη επί των προϊόντων μας δεν ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας του πελάτη αποτελεί το πιστοποιητικό εγγύησης.
  2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιθεωρήσει τα προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή τους με την δέουσα και εύλογη μέριμνα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, τα προϊόντα και τα μέρη του προϊόντος θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί ανεπιφύλακτα.
  3. Όταν το pado.gr λάβει μια καταγγελία ή ένα προϊόν για το οποίο έχει υποβληθεί μια καταγγελία και  διαπιστώσει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, το pado.gr, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί είτε να αντικαταστήσει το προϊόν, είτε να διορθώσει το ελάττωμα, είτε να επιστρέψει στον πελάτη το τίμημα  που έχει πληρωθεί για το προϊόν. Το pado.gr θα προσπαθήσει να διορθώσει, να στείλει το νέο προϊόν ή να επιστρέψει το τίμημα στον Πελάτη το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της βάσιμης καταγγελίας. Το pado.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια καταγγελία εάν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.
 9. Παρακράτηση κυριότητας
  1. Το pado.gr παρακρατεί  το δικαίωμα ιδιοκτησίας του προϊόντος μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει πλήρως την τιμή αγοράς.
 10. Περιορισμός της ευθύνης
  1. Το pado.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, απώλειας υπεραξίας ή χαμένων ευκαιριών. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, η ευθύνη του pado.gr για οποιαδήποτε αιτία της ενέργειας που προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ των μερών δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλει ο Πελάτης στο pado.gr βάσει της συμφωνίας. Η ευθύνη του pado.gr για κάθε προϊόν που παραδίδεται βάσει της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή στην τιμή που ο Πελάτης έχει καταβάλει στο pado.gr για το συγκεκριμένο προϊόν. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή δόλου.
  2. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της συμφωνίας μεταξύ των μερών, οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του, μεταξύ άλλων, τρομοκρατικές επιθέσεις, πολέμους, ταραχές, απεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργατικών ή υλικών, εργατικών διαφορών, ατυχημάτων, κυβερνητικών περιορισμών ή άλλων αιτίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η ημερομηνία εκτέλεσης αναβάλλεται για περίοδο ίση με το χρόνο που χάθηκε λόγω καθυστέρησης. Ο συμβαλλόμενος του οποίου η εκτέλεση παρεμποδίζεται ή καθυστερεί ενημερώνει αμέσως τον αντισυμβαλλόμενο για την εμφάνιση οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος και το εν λόγω μέρος θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποφύγει την επίδραση αυτού του γεγονότος και να μετριάσει τις ζημίες στο μέτρο του δυνατού.
 11. Προσωπικά δεδομένα
  1. Το pado.gr είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το pado.gr μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του pado.gr.
 12. Υποχρεώσεις του χρήστη
  1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “πελάτης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων. Εσείς ως χρήστης πρέπει να εγκρίνετε αυτούς τους Όρους προκειμένου να τοποθετήσετε εντολές ή να εκτελέσετε οποιεσδήποτε ενέργειες στον Ιστότοπο ως εκπρόσωπος του Πελάτη (όταν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο).
 13. Αλλαγές στους Γενικούς Όρους
  1. Το pado.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.pado.gr  ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 14. Διάφορα
  1. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων κηρύσσεται άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, αρχή, διαιτητικό δικαστήριο ή εναλλακτικό συμβούλιο επίλυσης διαφορών, το υπόλοιπο της διάταξης αυτής και όλες οι άλλες διατάξεις παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμόσιμο νόμο.
  2. Η παραίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη από οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του ή τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους πρέπει να γίνεται γραπτώς και να εκτελείται δεόντως από αυτόν .
  3. Το pado.gr έχει το δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας μεταξύ των μερών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη. Επιπλέον, το pado.gr έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να δεσμεύσει απαιτήσεις χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πελάτη. Ωστόσο, ο Πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας μεταξύ των μερών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του pado.gr.
 15. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές
  1. Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών των Όρων Χρήσης διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
  2. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, το pado.gr ενδέχεται να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια που απαιτείται σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο στη χώρα διαμονής του Πελάτη για είσπραξη καθυστερημένων πληρωμών. Τα μέρη αποδέχονται ότι η δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου ισχύει για το σκοπό αυτό.